AGENDA
 
12.30 -13:00   Otwarcie Konferencji   Czwarty Światowy Tydzień Walki ze Sfałszowanymi Lekami   “Health is not a hoax – Fight the Fakes” 4th Fight the Fakes Week  Dr hab.  Joanna Kolmas Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM Prof. dr hab. Piotr Wroczyński Kierownik Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Pracownia Farmacji Kryminalistycznej WUM, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”
SESJA IProwadzący: Prof. dr hab.  Zbigniew Fijałek Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
13:00-13:30 (30 min)„The contributions of the OMCL Network to combatting falsified medicines and testing mutagenic impurities in legal medicines”Dr Richard Wanko – Head of Section OMCL Market Surveillance & QA, Biological Standardisation, OMCL Network & HealthCare Department (DBO), European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) – Council of Europe
13:30-13:50 (20 min)„Substandardowe leki i szczepionki w okresie pandemii Covid-19”  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek Pracownia Farmacji Kryminalistycznej WUM, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”
13:50-14:20
(30 min)
„Cooperation of the Police Central Investigation Bureau and OLAF in combating international pharmaceutical crime”Investigator Luigi Garruto European Commission, ANTI- FRAUD OFFICE (OLAF) Unit  B.2 – Illicit Trade, Health and Environment Komisarz Piotr Woźniak, CBŚP Zarząd w Poznaniu
14:20-14:35 (15 min)„Współpraca Policji z instytucjami rynku farmaceutycznego w zakresie zwalczania przestępczości związanej z obrotem produktami leczniczymi”Naczelnik Wydziału mł. insp. Piotr Trzciński Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
14:35-14:50 (15 min)„Dochodzenie gospodarcze, a niejawny konflikt z interesem właściciela? Zatrzymanie nad właściwymi niejasnościami w historii minionych dekad…”Robert Krool „ownership security trustee” z 25 letnim międzynarodowym doświadczeniem – ekspert Agencji Bezpieczeństwa Biznesu SALUS
14:50-15:10
(20 min)
Przerwa   
SESJA IIProwadzący:  Joanna Kmiecik-Grudzień – Dyrektor Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji Produktów Leczniczych   Prof. dr hab.  Jan Matysiak
15:10-15:30
(20 min)
„Produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze – minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego w obszarze działania Urzędu Rejestracji”Dr Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
15:30-15:45
(15 min)
„Identyfikacja wyrobów medycznych niespełniających przewidzianych dla nich wymagań oraz produktów błędnie uznanych za wyroby medyczne”Marcin Batory Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych, URPLWMiPB
15:45-16:00
(15 min)
„Udział w postępowaniach wyjaśniających realizację przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Problemy i wyzwania”Oleg Burdzenia Naczelnik Wydziału Suplementów Diety w Departamencie Oceny Dokumentacji, URPLWMiPB
16:00-16:20
(20 min)
„Zwalczanie przestępczości farmaceutycznej na podstawie spraw prowadzonych przez CBŚP i prokuraturę”Komisarz Waldemar Olszewski CBŚP Zarząd w Katowicach Prokurator Grzegorz Fugas Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
16:20-16:40
(20 min)
„Art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne – ustawowe znamiona przestępstwa, orzecznictwo sądowe”Nadkom. Hanna Bigielmajer Ekspert Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia, Szkoła Policji w Pile
16:40-17:00
(20 min)
„Działania operacyjne Polskiej Agencji Antydopingowej w zakresie nielegalnego obrotu środkami dopingującymi”Agnieszka Ostrowska, Polska Agencja Antydopingowa, POLADA
17:00-17:15
(15 min)
„eDO App kluczem do cyfrowej tożsamości”Mgr Jerzy Judycki Product owner aplikacji mobilnych w PWPW S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
17:15-17:35
(20 min)
Przerwa  
SESJA IIIProwadzący:    Prof. dr hab. Wojciech Miltyk  Dr hab. Iwona Bil-Lula,  prof. uczelni    
17:35-17:55
(20 min)  
„Podejrzenie wady jakościowej produktu leczniczego – studium przypadków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie”Dr Elżbieta Kuriata, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie  
17:55-18:15
(20 min)
„Mikrobiota, probiotyki i COVID-19 – wyzwania dotyczące kontroli jakości, badań naukowych i klinicznych”Dr Igor Łoniewski
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
prezes Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
18:15-18:30
(15 min)
„Szacowanie spożycia środków odurzających z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy ścieków”Prof. dr hab. Jan Matysiak Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
18:30-18:45
(15 min)
„Suplementy diety – niewygodne pytania ”Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, CM Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
18:45-19:00
(15 min)  
 „Wprowadzanie leków do sprzedaży poprzez media społecznościowe”Grzegorz Brzoskowski, Biogen Sr. Security Manager, Global Security
19:00-19:15
(15 min)  
„Profilowanie sfałszowanych produktów leczniczych zawierających inhibitory PDE-5”Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:15-19:30 (15 min)Podsumowanie i zakończenie konferencjiProf. dr hab.  Zbigniew Fijałek Prof. dr hab.  Jan Matysiak

Link do formularza rejestracyjnego:  https://prawofarmaceutyczne.wum.edu.pl/konferencja

Jak rozpoznać prezesa słupa?

Każdy prezes, nawet z niewielkim stażem, potrafi treściwie wypowiedzieć się na temat swojego przedsiębiorstwa oraz branży. Jego droga zawodowa oraz historia firmy jest udokumentowana i dostępna w oficjalnych publikatorach, a on sam jest znany w miejscowym lub branżowym środowisku. Wiesz, że rola prezesa to najwyższe stanowisko w hierarchii firmy? To właśnie osoba na tym stanowisku odpowiada bezpośrednio przed właścicielem, realizuje postawione cele i strategie.

Prezes „Słup” to najczęściej osoba niedecyzyjna, mająca powierzchowną wiedzę na temat branży w której działa jego firma, niezorientowana co do struktury i zdolności gospodarczych swojej firmy, tzw. meteoryt (rozwijający firmę lub swoją karierę w sposób skokowy).

Po co wstawia się Prezesa „słupa”? Przyczyn jest wiele. Często grupy przestępcze wykorzystują takich prezesów do popełnienia przestępstw o charakterze podatkowym (wyłudzenie zwrotu podatku VAT, uszczuplenie podatku CIT, akcyzy lub cła). Motywem są również oszustwa finansowe oraz wyłudzenia np. towarów na szkodę innych przedsiębiorców.

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Znasz to uczucie, gdy wpływa interesująca oferta handlowa od nowego kontrahenta lub twój dotychczasowy partner składa obiecującą propozycję? Potencjalny zysk w biznesie zawsze obarczony jest ryzykiem utraty pieniędzy lub towaru. Przed rozpoczęciem współpracy musisz sprawdzić, czy twój potencjalny lub obecny partner biznesowy jest przedsiębiorcą tj. czy: widnieje w odpowiednim rejestrze, jakie rejestrował zmiany przedmiotu działalności, kapitałowe lub osobowe, czy składał sprawozdania finansowe, czy widnieje w rejestrze podmiotów VAT… Podpowiadamy, gdzie znajdziesz bezpłatne informacje o kontrahencie, a kiedy warto zapłacić specjalistom.

CEIDG i KRS: jak sprawdzić firmę przed rozpoczęciem współpracy?

Poszukując informacji na temat innych podmiotów gospodarczych, możesz zlecić sprawdzenie kontrahenta firmie specjalistycznej (wywiadownie gospodarcze, agencje detektywistyczne) lub zrobić to samemu. Wiele z tych informacji możesz uzyskać bezpłatnie, samodzielnie korzystając z publicznych, ogólnodostępnych źródeł. Pierwszym źródłem informacji o twoim partnerze biznesowym będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG i wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego – KRS. Informacje na temat przedsiębiorców uzyskasz także w Rejestrze Gospodarki Narodowej – REGON oraz na tzw. Białej Liście, czyli Wykazie Podatników VAT.

Dbaj bezpieczeństwo!

Aby bezpłatnie uzyskać informacje o kontrahencie, potrzebujesz niewielu informacji. W wielu przypadkach wystarczy znać, tylko jedną lub dwie z informacji, takich jak: nazwa i adres firmy, imię i nazwisko, numer NIP, REGON, KRS iPESEL. W sieci znajdziesz wiele bezpłatnie dostępnych rejestrów, w których zweryfikujesz, m.in. czy interesujący cię podmiot zarejestrował działalność i czy płaci VAT. W zależności od kraju siedziby kontrahenta informacje te uzyskasz w jednym rejestrze, lub tak jak w Polsce w kilku (KRS, CEIDG, REGON). W niektórych krajach, np. na Cyprze konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskane danych na temat kontrahenta.

Jeżeli chcesz już dziś uzyskać najważniejsze informacje o kontrahencie, skorzystaj z bezpłatnej wyszukiwarki ABB Salus. Wystarczy znać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej i kraj zarejestrowania działalności lub zameldowania.

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

W działalności gospodarczej ważne jest, aby prowadzić ją z kompetentnymi, uczciwymi, lojalnymi i wiarygodnymi pracownikami i współpracownikami. Czy zastanawiałeś się, na ile ufasz swoim pracownikom? Jeżeli zauważasz działania, które wzbudzają twój niepokój, zweryfikuj prawdomówność zarówno kandydatów, jak i już zatrudnionych pracowników.

Czy wiesz, z kim pracujesz?

Ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa z zakresu technologii, strategii, finansów czy kluczowych klientów to często niepowetowana strata dla przedsiębiorstwa. Kradzież kluczowych danych firmy najczęściej następuje z wykorzystaniem środków technicznych (włamania IT, podsłuchy) oraz tzw. czynnika ludzkiego (pracownicy, współpracownicy). Bezpieczeństwo twojej firmy to przede wszystkim bezpieczeństwo danych! Chyba wiesz, czym skutkuje sytuacja, w której konkurencja poznaje know-how twojego biznesu lub pozyskuje dane o twoich klientach.

Bycie najlepszym w branży nie zawsze gwarantuje osiągnięcia sukcesu w „walce” z konkurencyjnymi firmami, które korzystają z naszych poufnych danych. Nietyczne, a nawet bezprawne działania są codzienności na polu współzawodnictwa gospodarczego. Bazując na informacjach z zakresu np. human resources (HR) można wykorzystać dane do dyskredytowania zarządu firmy, poznawania słabych stron przedsiębiorstwa lub np. wywoływania do konfliktów pracowniczych. Gdy dane twojego przedsiębiorstwa wpadną w niepowołane ręce, może to mieć poważne konsekwencje.

Fluktuacja pracowników (w tym także tych kluczowych) niesie ze sobą wiele zagrożeń. Odchodzący pracownicy z przyczyn ambicjonalnych (awanse) lub finansowych to są potencjalną skarbnicą wiedzy dla konkurencji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy ważne jest monitorowanie wpływu odchodzących pracowników na konkurencyjność firmy oraz weryfikacja kandydatów do pracy. Nowe osoby w firmie mogą, nawet nieświadomie, ujawnić poufne lub znaczące informacje o swoim poprzednim pracodawcy.

Jak sprawdzić wiarygodność pracownika lub kandydata?

Podstawowa weryfikacji pracowników lub kandydatów powinna opierać się o sprawdzenie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz potwierdzających przebieg kariery zawodowej (CV, listy referencyjne itp.) oraz wykształcenia. W przypadku kandydatów na stanowiska o znaczeniu kluczowym dla przedsiębiorstwa można rozszerzyć weryfikację o wywiad środowiskowy, z uwzględnieniem cech charakterologicznych kandydata, statusu majątkowego itp., research medialny oraz ocenę motywacyjną. Dodatkowo dla kandydatów na członków zarządu przydatna jest weryfikacja ewentualnych powiązań kapitałowych i osobowych kandydata.

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

Jak zabezpieczyć firmę przed oszustwem

Aby uniknąć sytuacji, w której nieświadomie narazimy się na oszustwo i odpowiedzialność karną lub skarbową, należy podjąć podstawowe środki bezpieczeństwa. Zastanów się, kiedy w twojej firmie był przeprowadzany audyt bezpieczeństwa i czy twoi pracownicy znają procedury zapobiegające kradzieży wrażliwych danych?

Poznaj 7 sposobów, jak uchronić firmę przed oszustwem

Zapobieganie jest najlepszą formą ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami i ujawnieniem kluczowych dla twojego biznesu informacji. Sprawdź 7 niezawodnych sposobów, dzięki którym zwiększysz bezpieczeństwo swojej firmy:

  • Weryfikacja nowego kontrahenta – analiza danych w CEiDG lub w KRS.
  • Regularne monitorowanie obecnych kontrahentów – śledzenie zmian danych rejestrowych w CEiDG lub w KRS.
  • Potwierdzenie autentyczności pochodzenia faktury, poprzez wystawianie faktur elektronicznych z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Stosowanie serwisów komputerowych umożliwiających bezpieczną wymianę e-faktur pomiędzy firmami.
  • Sprawdzenie faktyczności danych rejestrowych i gospodarczych (siedziby, działalność, zatrudnienie, kontrahenci)
  • Sprawdzanie opinii środowiskowej i branżowej.
  • Zapoznanie wszystkich pracowników i partnerów z polityką bezpieczeństwa firmy oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach.

Zanim zdecydujesz się podjąć współpracę z kontrahentem, podejmij stosowne kroki, które zapewnią ci bezpieczeństwo w przypadku nieświadomego uczestnictwa w nieuczciwych działaniach innej firmy lub grupy przestępczej. Aby zminimalizować ryzyko strat, zadbaj o rzetelną weryfikację partnerów biznesowych. Opisane powyższe praktyki to tylko kilka sposobów, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo twojej firmy. Przecież żaden przedsiębiorca nie chce mieć kłopotów z fakturami od nieuczciwych lub nieistniejących firm. Zobacz, czym jest firma-krzak?

Organy kontroli podatkowej coraz skuteczniej walczą z nadużyciami VAT i CIT, dlatego warto zweryfikować wiarygodność każdej osoby, która ma stać się twoim partnerem w biznesie.  

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

Jak sprawdzić, czy mam do czynienia z firmą-krzak?

Wpłynęła interesująca oferta handlowa od nowego kontrahenta, a okazja do zysku wydaje się kusząca? W przypadku atrakcyjnej oferty łatwo zapomnieć o potencjalnych zagrożeniach. Sprawdzenie, czy kontrahent widnieje w odpowiednim rejestrze podmiotów VAT, jakie rejestrował zmiany od początku działalności i czy skłąda sprawozdania finansowe zajmie ci tylko kilka chwil, a może uchronić cię przed poważnymi stratami finansowymi i konsekwencjami prawnymi. Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy twój potencjalny partner biznesowy jest wiarygodnym przedsiębiorcą!

Dlaczego warto weryfikować wiarygodność partnera biznesowego?

Chyba nie chcesz nawiązać współpracy z firmą-krzak, która „zniknie”, gdy będziesz chciał uzyskać zamówiony towar lub usługę. Firma-krzak to popularne określenie, stosowane w odniesieniu do fikcyjnego, działającego nielegalnie przedsiębiorstwa, które nie jest zarejestrowane. Poszukując informacji na temat innych podmiotów gospodarczych możesz skorzystać z usług agencji, wyspecjalizowanej w dbaniu o bezpieczeństwo biznesu (wywiadownie gospodarcze, agencje detektywistyczne) lub zrobić to samemu. Wiele z informacji o potencjalnym partnerze biznesowym możesz uzyskać bezpłatnie, samodzielnie korzystając z publicznych, ogólnodostępnych źródeł.

Posiadając dane interesującej cię firmy (nazwa, adres, imię i nazwisko, numer NIP, REGON, KRS, PESEL) możesz sprawdzić jej wiarygodność przez Internet, korzystając z ogólnodostępnych rejestrów. W zależności od kraju siedziby kontrahenta informacje uzyskasz w jednym rejestrze lub tak, jak w Polsce w kilku rejestrach (KRS, CEIDG, REGON). W niektórych krajach może być konieczne posiadanie wniosku o dostęp do danych przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcesz sprawdzić kontrahenta samodzielnie proponujemy skorzystanie z naszej bezpłatnej wyszukiwarki firm

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników