Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników

W działalności gospodarczej ważne jest, aby prowadzić ją z kompetentnymi, uczciwymi, lojalnymi i wiarygodnymi pracownikami i współpracownikami. Czy zastanawiałeś się, na ile ufasz swoim pracownikom? Jeżeli zauważasz działania, które wzbudzają twój niepokój, zweryfikuj prawdomówność zarówno kandydatów, jak i już zatrudnionych pracowników.

Czy wiesz, z kim pracujesz?

Ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa z zakresu technologii, strategii, finansów czy kluczowych klientów to często niepowetowana strata dla przedsiębiorstwa. Kradzież kluczowych danych firmy najczęściej następuje z wykorzystaniem środków technicznych (włamania IT, podsłuchy) oraz tzw. czynnika ludzkiego (pracownicy, współpracownicy). Bezpieczeństwo twojej firmy to przede wszystkim bezpieczeństwo danych! Chyba wiesz, czym skutkuje sytuacja, w której konkurencja poznaje know-how twojego biznesu lub pozyskuje dane o twoich klientach.

Bycie najlepszym w branży nie zawsze gwarantuje osiągnięcia sukcesu w „walce” z konkurencyjnymi firmami, które korzystają z naszych poufnych danych. Nietyczne, a nawet bezprawne działania są codzienności na polu współzawodnictwa gospodarczego. Bazując na informacjach z zakresu np. human resources (HR) można wykorzystać dane do dyskredytowania zarządu firmy, poznawania słabych stron przedsiębiorstwa lub np. wywoływania do konfliktów pracowniczych. Gdy dane twojego przedsiębiorstwa wpadną w niepowołane ręce, może to mieć poważne konsekwencje.

Fluktuacja pracowników (w tym także tych kluczowych) niesie ze sobą wiele zagrożeń. Odchodzący pracownicy z przyczyn ambicjonalnych (awanse) lub finansowych to są potencjalną skarbnicą wiedzy dla konkurencji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy ważne jest monitorowanie wpływu odchodzących pracowników na konkurencyjność firmy oraz weryfikacja kandydatów do pracy. Nowe osoby w firmie mogą, nawet nieświadomie, ujawnić poufne lub znaczące informacje o swoim poprzednim pracodawcy.

Jak sprawdzić wiarygodność pracownika lub kandydata?

Podstawowa weryfikacji pracowników lub kandydatów powinna opierać się o sprawdzenie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz potwierdzających przebieg kariery zawodowej (CV, listy referencyjne itp.) oraz wykształcenia. W przypadku kandydatów na stanowiska o znaczeniu kluczowym dla przedsiębiorstwa można rozszerzyć weryfikację o wywiad środowiskowy, z uwzględnieniem cech charakterologicznych kandydata, statusu majątkowego itp., research medialny oraz ocenę motywacyjną. Dodatkowo dla kandydatów na członków zarządu przydatna jest weryfikacja ewentualnych powiązań kapitałowych i osobowych kandydata.

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników