Bezpieczeństwo gospodarcze

ABB Salus przeciwdziała zagrożeniom, na jakie narażone są firmy i przedsiębiorcy, prowadząc działania w trzech strategicznych obszarach:wewnętrznym (organizacja pracy, kadry, obieg informacji, wspólnicy), zewnętrznym (kontrahenci, współpracownicy, konkurencja), pomoc prawna (konsultacje, porady prawne, reprezentacja).

Monitorowanie działań i zmian prawnych kontrahentów

 • Bieżący monitoring stanu prawnego spółki, działalności lub osoby prywatnej
 • Wywiady środowiskowe oraz analiza wiarygodności kontrahentów i partnerów biznesowych
 • Sprawdzanie aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz weryfikacja rejestru dłużników

Przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu: czy Twoje konow how jest bezpieczne?

 • Ocena poziomu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ze wskazaniem mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowy obieg informacji  , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są informacjami wrażliwymi dla interesu gospodarczego podmiotu
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości wysokich technologii, w tym zagrożeniom przestępstwami „komputerowymi”, „telekomunikacyjnymi”, „internetowymi”, a w szczególności: hacking komputerowy, szpiegostwo komputerowe, klonowanie numerów IMEI telefonów komórkowych, oszustwa aukcyjne, piractwo intelektualne
 • Ochrona tzw. danych wrażliwych firmy oraz skuteczne wykrywanie i usuwanie źródeł przecieków
 • Weryfikacja danych biograficznych, historii zatrudnienia, ustalanie powiązań towarzyskich i zawodowych
 • Ujawnianie nadużyć popełnianych w firmie, sprawdzanie uczciwości i rzetelności pracowników oraz przeciwdziałanie korupcji gospodarczej
 • Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach, samochodach, sprzęcie teleinformatycznym i przedmiotach
 • Zabezpieczanie spotkań biznesowych i zapewnienie poufności przez czas ich trwania
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacji zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia
 • Ochrona osobista, realizowana przez zaufanych i wyszkolonych pracowników

Weryfikacja pracowników i kandydatów na pracowników: czy wiesz, z kim pracujesz?

 • Weryfikacja danych osobowych oraz informacji zawartych w CV
 • Wywiady środowiskowe, sprawdzanie życiorysu zawodowego i prywatnego
 • Ustalanie i potwierdzanie kontaktów osobistych i służbowych, sytuacji finansowej
 • Sprawdzenie sytuacji finansowej i ewentualnych powiązań kapitałowych kandydata
 • Kontrola dokumentów kredytowych i oświadczeń finansowych