AGENDA
 
12.30 -13:00   Otwarcie Konferencji   Czwarty Światowy Tydzień Walki ze Sfałszowanymi Lekami   “Health is not a hoax – Fight the Fakes” 4th Fight the Fakes Week  Dr hab.  Joanna Kolmas Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM Prof. dr hab. Piotr Wroczyński Kierownik Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Pracownia Farmacji Kryminalistycznej WUM, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”
SESJA IProwadzący: Prof. dr hab.  Zbigniew Fijałek Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
13:00-13:30 (30 min)„The contributions of the OMCL Network to combatting falsified medicines and testing mutagenic impurities in legal medicines”Dr Richard Wanko – Head of Section OMCL Market Surveillance & QA, Biological Standardisation, OMCL Network & HealthCare Department (DBO), European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) – Council of Europe
13:30-13:50 (20 min)„Substandardowe leki i szczepionki w okresie pandemii Covid-19”  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek Pracownia Farmacji Kryminalistycznej WUM, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”
13:50-14:20
(30 min)
„Cooperation of the Police Central Investigation Bureau and OLAF in combating international pharmaceutical crime”Investigator Luigi Garruto European Commission, ANTI- FRAUD OFFICE (OLAF) Unit  B.2 – Illicit Trade, Health and Environment Komisarz Piotr Woźniak, CBŚP Zarząd w Poznaniu
14:20-14:35 (15 min)„Współpraca Policji z instytucjami rynku farmaceutycznego w zakresie zwalczania przestępczości związanej z obrotem produktami leczniczymi”Naczelnik Wydziału mł. insp. Piotr Trzciński Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
14:35-14:50 (15 min)„Dochodzenie gospodarcze, a niejawny konflikt z interesem właściciela? Zatrzymanie nad właściwymi niejasnościami w historii minionych dekad…”Robert Krool „ownership security trustee” z 25 letnim międzynarodowym doświadczeniem – ekspert Agencji Bezpieczeństwa Biznesu SALUS
14:50-15:10
(20 min)
Przerwa   
SESJA IIProwadzący:  Joanna Kmiecik-Grudzień – Dyrektor Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji Produktów Leczniczych   Prof. dr hab.  Jan Matysiak
15:10-15:30
(20 min)
„Produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze – minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego w obszarze działania Urzędu Rejestracji”Dr Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
15:30-15:45
(15 min)
„Identyfikacja wyrobów medycznych niespełniających przewidzianych dla nich wymagań oraz produktów błędnie uznanych za wyroby medyczne”Marcin Batory Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych, URPLWMiPB
15:45-16:00
(15 min)
„Udział w postępowaniach wyjaśniających realizację przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Problemy i wyzwania”Oleg Burdzenia Naczelnik Wydziału Suplementów Diety w Departamencie Oceny Dokumentacji, URPLWMiPB
16:00-16:20
(20 min)
„Zwalczanie przestępczości farmaceutycznej na podstawie spraw prowadzonych przez CBŚP i prokuraturę”Komisarz Waldemar Olszewski CBŚP Zarząd w Katowicach Prokurator Grzegorz Fugas Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
16:20-16:40
(20 min)
„Art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne – ustawowe znamiona przestępstwa, orzecznictwo sądowe”Nadkom. Hanna Bigielmajer Ekspert Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia, Szkoła Policji w Pile
16:40-17:00
(20 min)
„Działania operacyjne Polskiej Agencji Antydopingowej w zakresie nielegalnego obrotu środkami dopingującymi”Agnieszka Ostrowska, Polska Agencja Antydopingowa, POLADA
17:00-17:15
(15 min)
„eDO App kluczem do cyfrowej tożsamości”Mgr Jerzy Judycki Product owner aplikacji mobilnych w PWPW S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
17:15-17:35
(20 min)
Przerwa  
SESJA IIIProwadzący:    Prof. dr hab. Wojciech Miltyk  Dr hab. Iwona Bil-Lula,  prof. uczelni    
17:35-17:55
(20 min)  
„Podejrzenie wady jakościowej produktu leczniczego – studium przypadków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie”Dr Elżbieta Kuriata, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie  
17:55-18:15
(20 min)
„Mikrobiota, probiotyki i COVID-19 – wyzwania dotyczące kontroli jakości, badań naukowych i klinicznych”Dr Igor Łoniewski
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
prezes Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
18:15-18:30
(15 min)
„Szacowanie spożycia środków odurzających z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy ścieków”Prof. dr hab. Jan Matysiak Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
18:30-18:45
(15 min)
„Suplementy diety – niewygodne pytania ”Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, CM Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
18:45-19:00
(15 min)  
 „Wprowadzanie leków do sprzedaży poprzez media społecznościowe”Grzegorz Brzoskowski, Biogen Sr. Security Manager, Global Security
19:00-19:15
(15 min)  
„Profilowanie sfałszowanych produktów leczniczych zawierających inhibitory PDE-5”Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:15-19:30 (15 min)Podsumowanie i zakończenie konferencjiProf. dr hab.  Zbigniew Fijałek Prof. dr hab.  Jan Matysiak

Link do formularza rejestracyjnego:  https://prawofarmaceutyczne.wum.edu.pl/konferencja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *