Wywiad gospodarczy

Planowanie nowych inwestycji, wejście na nowe rynki, poszukiwanie kontrahentów bądź ustalenie firm konkurencyjnych musi być wsparte rzetelnym i wiarygodnym rozpoznaniem, obejmującym to, co ujawnia, ale także to, co chce ukryć druga strona. Wywiad gospodarczy to działanie legalne, które opiera się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji, zgodnie z prawem.

Rozpoznanie otoczenia gospodarczego

 • Rozpoznanie i monitorowanie wskazanych firm, ich potencjału finansowego, technicznego, osobowego
 • Ocena wiarygodności handlowej
 • Gromadzenie informacji na potrzeby spraw gospodarczych, karnych, cywilnych
 • Prowadzenie śledztw i postępowań wyjaśniających
 • Ustalanie  majątku  i  odzyskiwanie mienia dla potrzeb postępowań sądowych i komorniczych
 • Weryfikowanie potencjalnych kontrahentów, wywiady środowiskowe, sprawdzanie życiorysów pracowników, historii pracowniczej, ustalanie kontaktów, ocena sytuacji finansowej
 • Ustalanie struktur organizacyjnych, stosunków własnościowych, powiązań personalnych podmiotów gospodarczych

Analiza i ocena zagrożeń

 • Rozpoznanie i ocena zagrożeń oraz korzyści dla przedmiotu działalności firmy
 • Analiza powiązań personalnych i kapitałowych, weryfikacja informacji zawartych w CV kandydatów
 • Ocena ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Zbieranie informacji i dokumentacji o bezprawnym wykorzystywaniu nazw handlowych, znaków towarowych
 • Analiza i weryfikacja dokumentów kredytowych i oświadczeń finansowych na potrzeby instytucji finansowych, bankowych, legislacyjnych, innych
 • Analiza aktualnej sytuacji wskazanego segmentu rynku