Wsparcie prawne i doradztwo

Zespół ABB Salus to byli funkcjonariusze organów ścigania: ABW, Policji i prokuratury oraz kontroli skarbowej i kontroli celnej. Specjalizujemy się w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej, a także podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa biznesu. Specjaliści ABB Salus to wykwalifikowani praktycy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym.

Wsparcie prawne i wywiadowcze

 • Doradztwo prawne dla firm i przedsiębiorców oraz reprezentacja prawna
 • Pomoc i reprezentowanie w kontaktach z organami ścigania, organami skarbowymi, organami celnymi oraz z organami administracji państwowej i samorządowej
 • Wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń prawnych oraz dochodzenia należności finansowych

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia biznesu

Przykładowe tematy szkoleń ABB Salus:

 • Odpowiedzialność skarbowa i karno-majątkowa członków zarządu.
 • Wybrane procedury i postępowanie w kontaktach z przedstawicielami organów ścigania.
 • Prawa i obowiązki kadry menadżerskiej i pracowników podczas wykonywania czynności procesowych na terenie firmy lub w miejscu zamieszkania (wydanie przedmiotów, przeszukanie, zatrzymanie i zabezpieczenie dowodów przestępstwa).
 • Prawa i obowiązki uczestników postępowania przygotowawczego.
 • Zagrożenia korupcyjne w biznesie. Korupcja menadżerska i publiczna jako zagrożenie dla funkcjonowania firmy – sposoby przeciwdziałania, mechanizmy prewencyjne.
 • Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości wysokich technologii, aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni.
 • Przestępczość o charakterze ekonomicznym, a działalność podmiotów gospodarczych. Kryminologiczne aspekty przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przeciwdziałanie jego zjawiskom.
 • Rejestry i bazy danych o podmiotach gospodarczych.
 • Przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu.
 • Ochrona fizyczna i kontrwywiadowcza w biznesie.
 • Bezpieczeństwo obiegu informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa oraz ich ochrona w firmie.