Jak zabezpieczyć firmę przed oszustwem

Aby uniknąć sytuacji, w której nieświadomie narazimy się na oszustwo i odpowiedzialność karną lub skarbową, należy podjąć podstawowe środki bezpieczeństwa. Zastanów się, kiedy w twojej firmie był przeprowadzany audyt bezpieczeństwa i czy twoi pracownicy znają procedury zapobiegające kradzieży wrażliwych danych?

Poznaj 7 sposobów, jak uchronić firmę przed oszustwem

Zapobieganie jest najlepszą formą ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami i ujawnieniem kluczowych dla twojego biznesu informacji. Sprawdź 7 niezawodnych sposobów, dzięki którym zwiększysz bezpieczeństwo swojej firmy:

  • Weryfikacja nowego kontrahenta – analiza danych w CEiDG lub w KRS.
  • Regularne monitorowanie obecnych kontrahentów – śledzenie zmian danych rejestrowych w CEiDG lub w KRS.
  • Potwierdzenie autentyczności pochodzenia faktury, poprzez wystawianie faktur elektronicznych z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Stosowanie serwisów komputerowych umożliwiających bezpieczną wymianę e-faktur pomiędzy firmami.
  • Sprawdzenie faktyczności danych rejestrowych i gospodarczych (siedziby, działalność, zatrudnienie, kontrahenci)
  • Sprawdzanie opinii środowiskowej i branżowej.
  • Zapoznanie wszystkich pracowników i partnerów z polityką bezpieczeństwa firmy oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach.

Zanim zdecydujesz się podjąć współpracę z kontrahentem, podejmij stosowne kroki, które zapewnią ci bezpieczeństwo w przypadku nieświadomego uczestnictwa w nieuczciwych działaniach innej firmy lub grupy przestępczej. Aby zminimalizować ryzyko strat, zadbaj o rzetelną weryfikację partnerów biznesowych. Opisane powyższe praktyki to tylko kilka sposobów, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo twojej firmy. Przecież żaden przedsiębiorca nie chce mieć kłopotów z fakturami od nieuczciwych lub nieistniejących firm. Zobacz, czym jest firma-krzak?

Organy kontroli podatkowej coraz skuteczniej walczą z nadużyciami VAT i CIT, dlatego warto zweryfikować wiarygodność każdej osoby, która ma stać się twoim partnerem w biznesie.  

Przeczytaj również

Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety – identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jak rozpoznać prezesa słupa

Jak sprawdzić firmę kontrahenta

Weryfikacja kandydatów na pracowników i pracowników